Máy sấy lạnh Mactech MSL5000 | Giá liên hệ 0984.898.720

Máy sấy lạnh Mactech MSL5000 | Giá liên hệ 0984.898.720 Máy sấy lạnh Mactech MSL5000 Liên hệ 0984.898.720  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 1200 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí chuyển hàng trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Gọi...

Máy sấy lạnh Mactech MSL3000 | Giá liên hệ 0984.898.720

Máy sấy lạnh Mactech MSL3000 | Giá liên hệ 0984.898.720 Máy sấy lạnh Mactech MSL3000 Liên hệ 0984.898.720  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 800 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí chuyển hàng trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Gọi...

Máy sấy lạnh Mactech MSL1500 | Giá liên hệ 0984.898.720

Máy sấy lạnh Mactech MSL1500 | Giá liên hệ 0984.898.720 Máy sấy lạnh Mactech MSL1500 Liên hệ 0984.898.720  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 400 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí chuyển hàng trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Gọi...

Máy sấy lạnh Mactech MSL1000 | 110.000.000đ

Máy sấy lạnh Mactech MSL1000 | 110.000.000đ Máy sấy lạnh Mactech MSL1000 110.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 300 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí chuyển hàng trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Gọi hotline của...

Máy sấy lạnh Mactech MSL500 | 75.000.000đ

Máy sấy lạnh Mactech MSL500 | 75.000.000đ Máy sấy lạnh Mactech MSL500 75.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 200 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí chuyển hàng trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Gọi hotline của...

Máy sấy lạnh Mactech MSL300 | 55.000.000đ

Máy sấy lạnh Mactech MSL300 | 55.000.000đ Máy sấy lạnh Mactech MSL300 55.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 120 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí chuyển hàng trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ chi...

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD2000-160 | 155.000.000đ

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD2000-160 | 155.000.000đ Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD2000-160 155.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Viet Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 600 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ...

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD1500-160 | 120.000.000đ

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD1500-160 | 120.000.000đ Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD1500-160 120.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 500 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ...

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD1000-160 | 75.000.000đ

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD1000-160 | 75.000.000đ Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD1000-160 75.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 250 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Miễn phí ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ...

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD500-160 | 45.000.000đ

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD500-160 | 45.000.000đ Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD500-160 45.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 150 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Free ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ chi...

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD100-160 | 16.000.000đ

Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD100-160 | 16.000.000đ Máy sấy Mactech nhiệt độ cao MSD100-160 16.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 50 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Free ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ chi...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD5000

Máy sấy hoa quả Mactech MSD5000 Máy sấy hoa quả Mactech MSD5000 Giá máy đang cập nhật  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 1200 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Free ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2:...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD4000 | 165.000.000đ

Máy sấy hoa quả Mactech MSD4000 | 165.000.000đ Máy sấy hoa quả Mactech MSD4000 165.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 1000 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 2 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khuyến mãi 1: Free ship trong nội thành Hà Nội.  Khuyến mãi 2: Hỗ trợ một phần...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD3000 | 115.000.000đ

Máy sấy hoa quả Mactech MSD3000 | 115.000.000đ Máy sấy hoa quả Mactech MSD3000 115.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 550 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 1 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Free ship trong nội thành Hà Nội. Đối với các khách hàng ở tỉnh xa, các bạn vui...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD2000 | 83.000.000đ

Máy sấy hoa quả Mactech MSD2000 | 83.000.000đ Máy sấy hoa quả Mactech MSD2000 83.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 400 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 1 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Free ship trong nội thành Hà Nội. Đối với các khách hàng ở tỉnh, vui lòng gọi về...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD1500 | 65.000.000đ

Máy sấy hoa quả Mactech MSD1500 | 65.000.000đ Máy sấy hoa quả Mactech MSD1500 65.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 300 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 1 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khách hàng mua máy sấy hoa quả Mactech MSD1500 sẽ được miễn phí ship trong nội thành...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD1000 | 50.000.000đ

Máy sấy hoa quả Mactech MSD1000 | 50.000.000đ Máy sấy hoa quả Mactech MSD1000 50.000.000đ  Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam  Xuất xứ: Việt Nam  Trọng lượng: 220 kg  Bảo hành: 24 tháng  Tình trạng: Còn hàng  Khuyến mãi: Có 1 khuyến mãi ĐẶT HÀNG NGAY   Khuyến mãi Khách hàng mua máy sấy hoa quả Mactech MSD1000 sẽ được miễn phí ship trong nội thành...

Máy sấy hoa quả Mactech MSD500 – 26.000.000đ

Máy sấy hoa quả Mactech MSD500 – 26.000.000đ Máy sấy hoa quả Mactech MSD500 là dòng máy sấy dân dụng của hãng Mactech – một thương hiệu sản xuất máy sấy uy tín của Việt Nam. Máy hiện đang bán với giá 26.000.000đ (chuẩn giá công ty update 1/2019). Thông tin chi tiết về máy sấy hoa quả Mactech MSD500 vui lòng thêm...

Máy sấy hoa quả dân dụng Mactech MSD800 – 37.000.000đ

Máy sấy hoa quả dân dụng Mactech MSD800 – 37.000.000đ Máy sấy hoa quả dân dụng Mactech MSD800 – 37.000.000đ là dòng máy sấy phù hợp với các đơn vị sản xuất vừa và nhỏ. Với dòng máy sấy hoa quả này, các cơ sở nhỏ cũng có thể cân nhắc sử dụng để khi mở rộng kinh doanh sẽ không cần phải nâng cấp...

Máy sấy hoa quả UCK-HAY-01 (B&B Electronics) SALE OFF 2.990.000đ

Máy sấy hoa quả UCK-HAY-01 (B&B Electronics) SALE OFF 2.990.000đ Máy sấy hoa quả UCK-HAY-01 (B&B Electronics) SALE OFF 2.720.000đ. Đối với các khách hàng đặt hàng trong ngày 13 thứ 6 hàng tháng sẽ được free ship nếu phí ship nhỏ hơn 100.000đ nhé. Nhanh tay vận may có hạn! Máy sấy hoa quả UCK-HAY-01 Giá: 2.990.000 đ Nhà sản xuất: B&B Electronics Xuất xứ: Trung...

Máy sấy hoa quả thực phẩm Makxim MKX-DH-2015 giá còn 1.500.000đ

Máy sấy hoa quả thực phẩm Makxim MKX-DH-2015 giá còn 1.500.000đ Máy sấy hoa quả thực phẩm Makxim MKX-DH-2015 thương hiệu Mỹ giá còn 1.500.000đ. Hơn thế nữa, đặt hàng ngay trong tháng này các bạn sẽ được free ship trong nội thành Hà Nội hoặc nội thành TP HCM. Đặt hàng ngay để được hưởng thêm nhiều ưu đãi khác nhé. Máy sấy hoa quả...

Máy sấy Mishio MK12 thương hiệu Nhật Bản – 850.000đ

Máy sấy Mishio MK12 thương hiệu Nhật Bản – 850.000đ Máy sấy Mishio MK12 thương hiệu Nhật Bản hiện giá chỉ còn 850.000đ. Đây là dòng máy sấy mini mã MK12 của nhà sản xuất Mishio – một thương hiệu Nhật Bản luôn mang đến sự yên tâm khi sử dụng. Máy sấy Mishio MK12 Giá: 850.000 đ Nhà sản xuất: Mishio (Nhật Bản) Xuất xứ: Trung...

Máy sấy hoa quả 5 tầng FD770 – 599.000đ

Máy sấy hoa quả 5 tầng FD770 – 599.000đ Máy sấy hoa quả 5 tầng FD770 – 599.000đ. Sản phẩm miễn phí ship trong nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với các đơn hàng mua từ 2 máy trở lên sẽ được giảm thêm 50.000 đ cho mỗi sản phẩm. Máy sấy hoa quả 5 tầng FD770 Giá: 599.000 đ Nhà sản...

Máy sấy hoa quả Septree 16 khay sale off chỉ còn 7.500.000 đ

Máy sấy hoa quả Septree 16 khay sale off chỉ còn 7.500.000 đ Máy sấy hoa quả 16 khay Septree hiện đang sale off chỉ còn 7.500.000 đ và miễn phí ship toàn quốc tại các thành phố lớn. Septree là thương hiệu liên doanh Đức khá uy tín và đã có mặt trên thị trường nhiều năm. Máy sấy hoa quả 16 khay Septree Giá: 7.500.000 đ Nhà...

Máy sấy Mactech MSD100 bảo hành 2 năm – 8.000.000 đ

Máy sấy Mactech MSD100 bảo hành 2 năm – 8.000.000 đ Máy sấy Mactech MSD100 bảo hành 2 năm – giá chỉ 8.000.000 đ. Đối với các bạn ở xa có thể tùy chọn loại hình ship hàng như ship đảm bảo hoặc gửi qua tàu, qua xe khách đều đươc. Máy sấy Mactech MSD100 Giá: 8.000.000 đ Nhà sản xuất: Mactech Việt Nam Xuất xứ: Việt Nam Bảo...